WiT News – ย้อนหลังวันเด็ก / หมาเด็ก / นกเด็ก

แชร์เรื่องนี้ต่อ

 1 ปีหมา ไม่เท่ากับ 7 ปีคนอีกต่อไป1,2,3

เครื่องคิดเลขคำนวณอายุหมาตามสูตรใหม่ คลิก

ข่าวงานวิจัยเรื่องสีกับการเลี้ยงลูกของนก American Coot ทำไมเด็กถึงสีฉูดฉาด? 1,2,3