WiTcast Special – รีวิวประสบการณ์ผ่าตัดสมอง

แชร์เรื่องนี้ต่อ

เมื่อแฟนรายการท่านหนึ่งไปผ่าซิสต์ที่ต่อมใต้สมองมา แล้วมาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง