WiTcast Special – งานเสวนา In Silico ความยากของการจำลองสมองในคอมพิวเตอร์

แชร์เรื่องนี้ต่อ

คลิปไลฟ์สดทางเพจ Neurologeek