WiTcast Special – Top 5 ของแปลกดาราศาสตร์ vs ปรสิตวิทยา จัดสดที่เชียงใหม่

แชร์เรื่องนี้ต่อ

WiTcast Special ตอน Top 5 ของแปลกดาราศาสตร์ vs ปรสิตวิทยา จัดสดที่ รร.Prince Royal’s College จังหวัดเชียงใหม่

อัลบัมภาพบรรยากาศ


SLIDES

ของแปลกดาราศาสตร์ อันดับ 5

ของแปลกปรสิตอันดับ 5

ของแปลกดาราศาสตร์ อันดับ 4

ของแปลกปรสิต อันดับ 4

ของแปลกดาราศาสตร์ อันดับ 3

 

ของแปลกปรสิต อันดับ 3

Leucochloridium480p

ของแปลกดาราศาสตร์ อันดับ 2

ของแปลกปรสิต อันดับ 2

HHW_movie

ของแปลกดาราศาสตร์ อันดับ 1

ของแปลกปรสิต อันดับ 1

#WiTcast Special ตอน Top 5 ของแปลกดาราศาสตร์ vs ปรสิตวิทยา จัดสดที่ รร.Prince Royal’s College จ.เชียงใหม่http://witcastthailand.com/witcastspecial-astro-parasite/

Posted by WiTcast on Sunday, 26 June 2016