WiTThai – s01e10 “โรคาวิวัฒน์” กับ อ.อิศรางค์ นุชประยูร

แชร์เรื่องนี้ต่อ

WiTThai ตอนนี้เป็นการเดินทางไปสัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างโรคมาลาเรีย ธาลัสซีเมีย และภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD นอกจากนี้อาจารย์อิศรางค์ยังถ่ายทอดข้อคิดและประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ตลอดจนการช่วยผู้ป่วยเด็กให้มองเห็นคุณค่าของชีวิต แทนที่จะท้อแท้ไปกับความเจ็บป่วยซึ่งเลือกเกิดไม่ได้ งานวิจัยที่พูดถึงในตอนนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในงานวิจัยเด่นของสกว. ประจำปี 2553

Timestamp

เริ่ม-ทักทาย เกริ่นนำ WiTThai
1:01-ภาพรวม WitThai ตอน “โรคาวิวัฒน์” กับ อ.อิศรางค์ นุชประยูร
1:53-เพลง WiTThai
3:52-แนะนำตัวทีมงาน และรายการ
7:02-มาลาเรีย (Malaria)
27:47-ธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
36:00-ความสัมพันธ์ระหว่างธาลัสซีเมีย และมาลาเรีย
48:55-ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency)
1:12:59-ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD และมาลาเรีย
1:18:07-ฐานข้อมูลกับการทำวิจัย / งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Science
1:21:23-การทำงานวิจัยของ อ.อิศรางค์ นุชประยูร
1:26:18-โรคมะเร็งในเด็ก
1:28:24-เก็บกวาด WiTThai
1:30:10-โรคมะเร็งในเด็ก (ต่อ) / มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well Foundation)
1:44:29-ทิ้งท้าย สรุปจบ


SHOW NOTE 14349059_1237186729635716_1330503049_n
WiTThai ตอนนี้ ฟีเจอริ่งผลงานของอ.อิศรางค์ นุชประยูร แห่งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รวมทั้งคณะร่วมวิจัยอีกหลายท่าน)

เนื้อหาว่าด้วยความสัมพันธ์อันน่าสนใจมากกกกกกกกกกกก ระหว่างมาลาเรีย ธาลัสซีเมีย ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD และกระบวนการวิวัฒนาการ

อันนี้ลิงค์ไปยังเปเปอร์และการเผยแพร่ทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์นะครับ

อันนี้ลิงค์ข่าวรับรางวัลงานวิจัยเด่นของสกว.ครับ

Image result for อิศรางค์ นุชประยูร


อันนี้ลิงค์ไปเฟซบุคเพจ มูลนิธิ Wishing Well Foundation  

อันนี้ลิงค์ไปแบบสอบถาม feedback รายการ WiTThai ช่วยกันทำหน่อยนะคร้าบ ^ ^