WiTThai – s02e07 “Queen of Chem” เคมี ไฟฟ้า กระดาษ กับ อ.วีณา เสียงเพราะ

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ถ้าฟังจบแล้วเชิญส่งรีวิวได้ที่นี่ (คลิก)

ภาพบรรยากาศการคุย ที่ภาควิชาเคมี มศว.

อาจารย์ให้ดูกระดาษตรวจวัดแบบอ่านสี

บางดีไซน์ใช้วิธีพับทบ เพื่อให้สารหยดเดียวซึมผ่านได้หลายๆ ชั้น

อาจารย์อธิบายเรื่องเคมีไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ยุคเก่าที่อุปกรณ์ใหญ่โต

สมัยใหม่หน่อย ย่อส่วนมาไว้บน chip

ของอาจารย์ใช้วิธีปรินต์ 3 ขั้วลงบนกระดาษ

วิธีใช้ ต่อไฟฟ้าเข้ากับขั้ว

บางดีไซน์ก็ปรินต์ลงแผ่นใส

ขั้วแบบ Boron-doped Diamond ที่ดีแต่แพง แต่อาจารย์ก็หาวิธีประยุกต์ใช้คู่กับกระดาษจนได้

คุยกันเรื่องประสบการณ์ชีวิต และแนวคิดต่างๆ ในการทำวิจัย