Journey Through Time ตอนที่ 2 เมืองแม่ฮ่องสอน : เส้นทางเติมพลังให้ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ เนิบนาบวัฒนธรรมไทใหญ่

แชร์เรื่องนี้ต่อ

 

Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน

คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ

สำหรับตอนที่ 2 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ภูมิทัศน์แอ่งที่ราบวัฒนธรรมไทใหญ่ (Shan Cultural Valley Landscape)“เส้นทางเติมพลังให้ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ เนิบนาบวัฒนธรรมไทใหญ่”

TIME STAMPS
0:00 เปิดรายการ
1:46 แนะนำเส้นทางเข้าสู่อำเภอเมือง
2:53 ประวัติก่อตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน และกิจการค้าไม้ยุคอาณานิคม
8:06 ชุมชนดั้งเดิมที่ปางหมู
9:47 เกร็ดการศึกษาประวัติศาสตร์จากเอกสารเก่า
10:52 ความหลากหลายชาติพันธุ์และการอพยพของผู้คน
13:18 ประวัติวัดสำคัญๆ เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คหบดี และอิทธิพลจากพม่า
26:04 อาคารไม้เก่าของบริษัทบอมเบย์เบอร์มา และพิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ
29:55 ชุมชนจีนฮ่อ บ้านรักไทย บ้านรุ่งอรุณ
34:31 ธรณีวิทยาที่น่าสนใจของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
35:49 น้ำพุร้อนผาบ่อง
38:25 น้ำตกผาเสื่อ
39:24 ปางอุ๋ง
40:21 คำอธิบายเรื่องโป่ง
43:02 เสริมเรื่องเส้นทางเดินเท้าจากจีนตอนใต้
46:32 ตลาดสายหยุด
49:26 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
51:36 เสริมวัดป่าถ้ำวัว
54:04 เก็บตกเรื่องเจ้าเมืองและวัดที่น่าสนใจ

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง
(ขออภัย ขณะนี้คู่มือยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาแปะให้ครับ)

ดนตรีบรรเลงประกอบเส้นทาง โดย อ.ศุภพร สุวรรณภักดี จากสถาบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อัลบัม Album: MHS Uplifting Tunes, Vivid Reminiscence, and Misty Town

รับฟังได้ทาง youtube
https://youtube.com/playlist?list=PLxhToGyAouofJpRj07s6gq6DmPZx2vOZF

หรือ spotify
https://open.spotify.com/album/6pwvnQCYt3vhQsm1OnTGS4?si=Fzi_RnlpS6GssneT56ucrA

วิดิโอคอนเสิร์ต Uplifting tunes vivid reminiscence and misty town
https://www.youtube.com/watch?v=AZSM6kYKI88

ช่อง youtube แม่ฮ่องสอน-MHS Cultural and Natural Heritage แหล่งรวบรวมสื่อวิดิโอที่ผลิตโดยโครงการ
https://www.youtube.com/channel/UCkIFyM1nsdKf0kLlwTcz8eQ

รายการพ็อดแคสต์ Journey Through Time จัดทำขึ้นในพ.ศ. 2565 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดการการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน : โมเดลภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ”

สนับสนุนโดย บพข. (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ), สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม), และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลิตรายการโดย แทนไท ประเสริฐกุล

 

วัดหัวเวียง
พระธาตุดอยกองมู