Journey Through Time ตอนที่ 3 ขุนยวม : เส้นทางย้อนรอยความทรงจำ สงครามโลกครั้งที่สอง มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น

แชร์เรื่องนี้ต่อ

Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน
คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ

 

สำหรับตอนที่ 3 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอขุนยวม : ภูมิทัศน์ลำน้ำในหุบเขาบนเส้นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 (Waterway in the Valley of World War II Route Landscape)

“เส้นทางความทรงจำสงครามโลกครั้งที่ 2 มิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น”

TIME STAMPS
0:00 เปิดรายการ
1:36 แนะนำขุนยวมและเส้นทางสงครามโลกครั้งที่สอง
5:40 ธรณีวิทยาและภูมิประเทศของขุนยวม
7:13 เส้นทางเดินทัพของทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
10:50 เส้นทางเดินเท้าจากบ้านต่อแพไปห้วยต้นนุ่น และร่องรอยประวัติศาสตร์ระหว่างทาง
17:18 บรรยากาศและความทรงจำช่วงญี่ปุ่นแพ้สงคราม
21:07 เพลงญี่ปุ่นที่ยังอยู่ในความทรงจำของคนแก่
30:49 อายิโนะโมะโต๊ะ และวัตถุอื่นๆ ที่ทหารญี่ปุ่นทิ้งไว้
31:30 ประวัติศาสตร์ของทหารญี่ปุ่นในตัวเมือง
33:17 พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานไทย-ญี่ปุ่น
34:51 เกร็ดเรื่องเล่าเพิ่มเติมจากความทรงจำคนเฒ่าคนแก่
35:40 การบาดเจ็บล้มตายของทหารญี่ปุ่น การกลับบ้าน และแอบอยู่ต่อ
38:21 วัดม่วยต่อและสถานที่อื่นๆ
40:16 วัดโพธารามและประวัติพ่อค้าวัวต่าง
42:20 บรรยากาศเล็กๆ น่ารักของเมืองขุนยวม
43:14 เสริมเรื่องของน่าสนใจในอนุสรณ์สถาน
47:26 บ้านเมืองปอน ชมบ้านเก่า และวัฒนธรรมไทใหญ่
50:26 ทุ่งดอกบัวตอง
53:07 น้ำตกแม่สุริน
54:48 ภูชี้เพ้อ
56:32 เกร็ดเสริมเรื่องช้างต่าง
57:44 ที่มาชื่อขุนยวม
58:55 กล้วยไม้
59:43 กลุ่มชาติพันธุ์
1:00:26 สรุปจบ

 

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง
(ขออภัย ขณะนี้คู่มือยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาแปะให้ครับ)

ดนตรีบรรเลงประกอบเส้นทาง โดย อ.ศุภพร สุวรรณภักดี จากสถาบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อัลบัม Album: MHS Uplifting Tunes, Vivid Reminiscence, and Misty Townรับฟังได้ทาง youtube
https://youtube.com/playlist?list=PLxhToGyAouofJpRj07s6gq6DmPZx2vOZF
หรือ spotify
https://open.spotify.com/album/6pwvnQCYt3vhQsm1OnTGS4?si=Fzi_RnlpS6GssneT56ucrA

วิดิโอคอนเสิร์ต Uplifting tunes vivid reminiscence and misty town
https://www.youtube.com/watch?v=AZSM6kYKI88

ช่อง youtube แม่ฮ่องสอน-MHS Cultural and Natural Heritage แหล่งรวบรวมสื่อวิดิโอที่ผลิตโดยโครงการ
https://www.youtube.com/channel/UCkIFyM1nsdKf0kLlwTcz8eQ

รายการพ็อดแคสต์ Journey Through Time จัดทำขึ้นในพ.ศ. 2565 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดการการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน : โมเดลภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ”

สนับสนุนโดย บพข. (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ), สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม), และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลิตรายการโดย แทนไท ประเสริฐกุล