Journey Through Time ตอนที่ 4 แม่สะเรียง : เส้นทางล้านนาตะวันตก ไหว้พระธาตุ 4 จอม ยลถิ่นบ้านไม้งาม ตามวิถีริมสายน้ำสาละวิน

แชร์เรื่องนี้ต่อ

Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน

คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ

สำหรับตอนที่ 4 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอแม่สะเรียง : ภูมิทัศน์สายน้ำสาละวิน ดินแดนล้านนาตะวันตก

(Western Lanna along Salween River Landscape)

“เส้นทางล้านนาตะวันตก – ไหว้พระธาตุ 4 จอม – ยลถิ่นบ้านไม้งาม – ตามวิถีริมสายน้ำสาละวิน”

 

TIME STAMPS
0:00 เปิดรายการ
1:58 แนะนำเส้นทางแม่สะเรียง
3:19  เล่าประวัติศาสตร์โดยรวมของล้านนา
6:15 การขยายอำนาจมาถึงแม่สะเรียง   และประวัติท้าวลก
11:12 ร่องรอยทางโบราณคดี
11:53 หมื่นด้ามพร้าคด
13:26 ประวัติช่วงหลังล้านนา
17:21 จุดเด่นความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม
18:31 พระธาตุสี่จอม
20:30 การเข้ามาค้าขายของผู้คนหลายยุคสมัย
22:59 กลุ่มมุสลิมจากชมพูทวีป   ถนนแหล่งพาณิชย์
26:04 ร่องรอยจากยุครุ่งเรืองของกิจการค้าไม้
29:19 แม่ฮ่องสอนสมัยรัชกาลที่ 5   มีการให้เลือกสักช้างเพื่อเป็นพลเมืองสยาม
32:11 จุดเด่นอื่นๆ ของแม่สะเรียง
35:07 ตลาดเช้าแม่สะเรียง
38:02 อุทยานสาละวิน อาคารปางไม้
39:44 แม่น้ำสาละวิน
42:51 ชาติพันธุ์ต่างๆ ในแม่สะเรียง   คนลัวะ
45:34 ถ้ำธาราลอด น้ำพุร้อนแม่อุมลอง   ดอยหว่ากลึโจ๊ะ

 

 

 

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง
(ขออภัย ขณะนี้คู่มือยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาแปะให้ครับ)ดนตรีบรรเลงประกอบเส้นทาง โดย อ.ศุภพร สุวรรณภักดี จากสถาบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
อัลบัม Album: MHS Uplifting Tunes, Vivid Reminiscence, and Misty Town

รับฟังได้ทาง youtube
https://youtube.com/playlist?list=PLxhToGyAouofJpRj07s6gq6DmPZx2vOZF
หรือ spotify
https://open.spotify.com/album/6pwvnQCYt3vhQsm1OnTGS4?si=Fzi_RnlpS6GssneT56ucrA

วิดิโอคอนเสิร์ต Uplifting tunes vivid reminiscence and misty town
https://www.youtube.com/watch?v=AZSM6kYKI88

ช่อง youtube แม่ฮ่องสอน-MHS Cultural and Natural Heritage แหล่งรวบรวมสื่อวิดิโอที่ผลิตโดยโครงการ
https://www.youtube.com/channel/UCkIFyM1nsdKf0kLlwTcz8eQ

รายการพ็อดแคสต์ Journey Through Time จัดทำขึ้นในพ.ศ. 2565 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดการการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน : โมเดลภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ”

สนับสนุนโดย บพข. (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ), สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม), และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลิตรายการโดย แทนไท ประเสริฐกุล