WiTcast 79.2 – จริยธรรม Ai / ตอบคำถามทางบ้านต่อ

แขกรับเชิญตอนนี้ อ.ม็อค ผนวกเดช สุวรรณทัต (บน) และอ.ท็อป วัชรพัฐ เมตตานันท (ล่าง) เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. http://oho.ipst.ac.th Facebook: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. www.facebook.com/oho.ipst/ เว็บอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับหนังสือเรียนประถมศึกษา (โป้งก้อยอิ่ม) website: www.pongkoiim.com FB page: “บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม” http://fb.com/pongkoiim วิธีการซื้อหนังสือแบบเรียนฉบับการ์ตูน​ (โป้งก้อยอิ่ม) – short URL (เพื่อซื้อจากศึกษาภัณฑ์ออนไลน์): http://pongkoiim.com/buy – วิธีการซื้อแบบอื่น (เช่น ซื้อจากร้าน หรือสั่งซื้อแบบขายส่ง): https://www.pongkoiim.com/go/?page_id=2 เว็บไซต์ที่ใช้ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กและคนทั่วไป: www.code.org ————————–   ประเด็นความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรื่องข้อมูลการแพทย์ที่ไม่เผยชื่อ แต่สุดท้ายไปเทียบกับข้อมูลชุดอื่นแล้วบอกได้อยู่ดี –1,2,3 ข่าว Netflix Prize –1,2 ประเด็น Ai Bias การเหยียดเพศ เหยียดผิว ที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ  […]