Brain Code Cast Ep.5 (ครึ่งแรก) – กำเนิด Ai เกี่ยวอะไรกับสมอง? ประวัติย่อของการประดิษฐ์ปัญญา

อีพีนี้ หมอกิ๊กพาผองเพื่อนมาชวนคุยเรื่องกำเนิด Ai (Articicial intelligence) เริ่มต้นด้วยปรัชญาการทำความเข้าใจสรรพสิ่งโดยการแยกย่อยและสร้างแบบจำลองของมันขึ้นมา ต่อด้วยประวัติศาสตร์การประดิษฐ์ปัญญา และการค้นพบที่ควบคู่ไปกับการศึกษาเซลล์ประสาท ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ BrainCode 101 https://braincode101.github.io/ ฟัง podcast จบ ชวนไปลงลึกยิ่งขึ้นกับคอร์ส Brain Building Block ทางช่องยูทูบ @brainCode101 ดำเนินรายการ หมอกิ๊ก : ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ : แทนไท ประเสริฐกุล : อาบัน สามัญชน งานนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม This research has received funding support from the NSRF via the Program Management Unit for Human Resources & […]

WiTcast 79.2 – จริยธรรม Ai / ตอบคำถามทางบ้านต่อ

แขกรับเชิญตอนนี้ อ.ม็อค ผนวกเดช สุวรรณทัต (บน) และอ.ท็อป วัชรพัฐ เมตตานันท (ล่าง) เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. http://oho.ipst.ac.th Facebook: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. www.facebook.com/oho.ipst/ เว็บอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับหนังสือเรียนประถมศึกษา (โป้งก้อยอิ่ม) website: www.pongkoiim.com FB page: “บันทึกของโป้งก้อยอิ่ม” http://fb.com/pongkoiim วิธีการซื้อหนังสือแบบเรียนฉบับการ์ตูน​ (โป้งก้อยอิ่ม) – short URL (เพื่อซื้อจากศึกษาภัณฑ์ออนไลน์): http://pongkoiim.com/buy – วิธีการซื้อแบบอื่น (เช่น ซื้อจากร้าน หรือสั่งซื้อแบบขายส่ง): https://www.pongkoiim.com/go/?page_id=2 เว็บไซต์ที่ใช้ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กและคนทั่วไป: www.code.org ————————–   ประเด็นความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรื่องข้อมูลการแพทย์ที่ไม่เผยชื่อ แต่สุดท้ายไปเทียบกับข้อมูลชุดอื่นแล้วบอกได้อยู่ดี –1,2,3 ข่าว Netflix Prize –1,2 ประเด็น Ai Bias การเหยียดเพศ เหยียดผิว ที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ  […]