WiTcast 102.2 – ชิ้นป๋วยปีแปกอ(ครึ่งหลัง) / สถิติความรัก / วิทย์ฐาน-วัคซีนวอร์ : ทำความเข้าใจที่มาที่ไปของวัคซีนโควิดชนิดต่างๆ

แขกรับเชิญตอนนี้คือ พี่ชิ้น นําชัย ชีววิวรรธน์ เจ้าของผลงานล่าสุด หนังสือ “เธอ ฉัน สวรรค์ นรก” และ อ. ป๋วย อุ่นใจ หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ “Vaccine War สมรภูมิวัคซีนโควิด-19” TIME STAMPS 0:00 หมายเหตุก่อนเริ่มรายการ 5:38 พี่ชิ้นเล่าสถิติความรักน่าสนใจจากหนังสือ “เธอ ฉัน สวรรค์ นรก” / คู่รักที่อายุต่างกัน 10:33 เกร็ดเรื่องรากศัพท์ของคำว่า Protein 14:55 พี่ชิ้นเล่าต่อเรื่อง AI อ่านนิสัยมนุษย์ 21:53 พี่ชิ้นเล่าเรื่อง อารมณ์หึงหวง และความต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง 35:53 อ.ป๋วยเล่าเรื่องสมรภูมิวัคซีนโควิด-19 จากหนังสือ Vaccine War 56:55 เจาะเรื่องวัคซีน mRNA 1:13:53 อัดเสริมเรื่อง วัคซีน Virus Vector และลองอ่านหนังสือ […]