Journey Through Time ตอนที่ 2 เมืองแม่ฮ่องสอน : เส้นทางเติมพลังให้ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ เนิบนาบวัฒนธรรมไทใหญ่

  Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ สำหรับตอนที่ 2 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ภูมิทัศน์แอ่งที่ราบวัฒนธรรมไทใหญ่ (Shan Cultural Valley Landscape)“เส้นทางเติมพลังให้ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ เนิบนาบวัฒนธรรมไทใหญ่” TIME STAMPS 0:00 เปิดรายการ 1:46 แนะนำเส้นทางเข้าสู่อำเภอเมือง 2:53 ประวัติก่อตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน และกิจการค้าไม้ยุคอาณานิคม 8:06 ชุมชนดั้งเดิมที่ปางหมู 9:47 เกร็ดการศึกษาประวัติศาสตร์จากเอกสารเก่า 10:52 ความหลากหลายชาติพันธุ์และการอพยพของผู้คน 13:18 ประวัติวัดสำคัญๆ เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คหบดี […]