Journey Through Time ตอนที่ 4 แม่สะเรียง : เส้นทางล้านนาตะวันตก ไหว้พระธาตุ 4 จอม ยลถิ่นบ้านไม้งาม ตามวิถีริมสายน้ำสาละวิน

Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ สำหรับตอนที่ 4 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอแม่สะเรียง : ภูมิทัศน์สายน้ำสาละวิน ดินแดนล้านนาตะวันตก (Western Lanna along Salween River Landscape) “เส้นทางล้านนาตะวันตก – ไหว้พระธาตุ 4 จอม – ยลถิ่นบ้านไม้งาม – ตามวิถีริมสายน้ำสาละวิน”   TIME STAMPS 0:00 เปิดรายการ 1:58 แนะนำเส้นทางแม่สะเรียง 3:19  เล่าประวัติศาสตร์โดยรวมของล้านนา 6:15 […]

WiTThai – s01e03 “เมือกกระเจี๊ยบ” กับอ.จีรเดช และอ.อรัญญา มโนสร้อย

WiTThai ตอนนี้ไปสัมภาษณ์ ศ.ดร.ภก. จีรเดช มโนสร้อย และ ศ.ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ที่ศูนย์วิจัยมาโนเซ่ (manose) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เนื้อหาในตอนกล่าวถึงขั้นตอนการนำสมุนไพรหรือพืชพื้นบ้านมาตรวจหาสรรพคุณทางยาอย่างเป็นระบบ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาสารสกัดจากเมือกกระเจี๊ยบเขียวจนกระทั่งสามารถผลิตเป็นน้ำลายเทียมช่วยผู้ป่วยขาดน้ำลายได้ ตลอดจนยังมีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วย นอกจากนี้อาจารย์ทั้งสองยังเล่าถึงฐานข้อมูลจากตำรายาล้านนาโบราณที่ได้รวบรวมมาตลอดหลายสิบปี จากนั้นใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคัดกรองสูตรยาที่พบบ่อย เพื่อนำมาผ่านกระบวนการทดสอบและพัฒนาต่อไป นับเป็นจุดพบกันที่มีประสิทธิภาพระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาโบราณ ซึ่งน้อยคนจะเคยรับทราบมาก่อน งานวิจัยที่พูดถึงในตอนนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในงานวิจัยเด่นของสกว.ประจำปี 2558   WiTThai ตอนนี้ฟีเจอริ่งผลงานของ อ.จีรเดช มโนสร้อย และ อ.อรัญญา มโนสร้อย ว่าด้วยการพัฒนาน้ำลายเทียมจากสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบ   ลิงค์ไปเว็บศูนย์วิจัย Manose ลิงค์ไปข่าวงานวิจัยได้รับรางวัลต่างๆ –1,2,3,4 ลิงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เดี๋ยวจะทยอยมาลงเพิ่มนะครับ รูปจากวันที่ไปสัมภาษณ์