WiTcast 85 – สถาปนิกกับชุมชน คุยกับ อ. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

WiTcast ภาค Because We are, Therefore I am (เพราะมีเรา ฉันจึงเป็น) ตอนนี้จะพาไปสัมผัสการทำงานของสถาปนิกผังเมือง (อ. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร) ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยุธยา เรื่องโครงการพัฒนาที่ดินรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะสร้าง ผ่านบริเวณที่ชาวบ้านอยู่อาศัยทำมาหากินมายาวนาน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดอนาคตของตนเองเป็นอย่างไร ไปติดตามฟังกัน   ผลิตและดำเนินรายการ : แทนไท ประเสริฐกุล, อาบัน สามัญชน ภาพปก: Joe P Tsundoku สนับสนุนโดย: สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) พี่นิ่ม หนึ่งในตัวแทนชุมชนที่มาร่วมพูดคุยในตอน พี่นุช ตัวแทนชุมชนอีกคนที่มาร่วมพูดคุยในตอน อ. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร และบรรยาการการประชุมที่วัดประดู่ ตอนอื่นๆ ในซีรีส์ เพราะมีเรา ฉันจึงเป็น WiTcast 76.1 – “การแพทย์กับความเป็นมนุษย์” คุยกับ คุณหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ https://www.witcastthailand.com/witcast-76-1/ […]