WiTcast 85 – สถาปนิกกับชุมชน คุยกับ อ. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

แชร์เรื่องนี้ต่อ

WiTcast ภาค Because We are, Therefore I am (เพราะมีเรา ฉันจึงเป็น) ตอนนี้จะพาไปสัมผัสการทำงานของสถาปนิกผังเมือง (อ. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร) ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยุธยา เรื่องโครงการพัฒนาที่ดินรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะสร้าง ผ่านบริเวณที่ชาวบ้านอยู่อาศัยทำมาหากินมายาวนาน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดอนาคตของตนเองเป็นอย่างไร ไปติดตามฟังกัน

 

ผลิตและดำเนินรายการ : แทนไท ประเสริฐกุล, อาบัน สามัญชน

ภาพปก: Joe P Tsundoku

สนับสนุนโดย: สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)

พี่นิ่ม หนึ่งในตัวแทนชุมชนที่มาร่วมพูดคุยในตอน

พี่นุช ตัวแทนชุมชนอีกคนที่มาร่วมพูดคุยในตอน

อ. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร และบรรยาการการประชุมที่วัดประดู่

ตอนอื่นๆ ในซีรีส์ เพราะมีเรา ฉันจึงเป็น

WiTcast 76.1 – “การแพทย์กับความเป็นมนุษย์” คุยกับ คุณหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

https://www.witcastthailand.com/witcast-76-1/

WiTcast 76.2 – “หมอกับคน” คุยเคล็ดลับสร้างเครือข่ายสังคม กับคุณหมอเศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ

https://www.witcastthailand.com/witcast-76-2/

WiTcast 81 – “ศาสนากับการสื่อสารเพื่อสันติ” คุยกับอ.สุชาติ เศรษฐมาลินี

https://www.witcastthailand.com/witcast-81/

WiTcast 82.1 – “แม่นกเงือก กับพรานพิทักษ์ไพร” คุยกับ อ.พิไล พูลสวัสดิ์

https://www.witcastthailand.com/witcast-82-1/