WiTcast 125 – คำสาปพุงโรห์ / ดร.เอิร์ธเล่าอารยธรรมโบราณ / สาธิตเขียนอักษรคูนิฟอร์ม + การทำมัมมี่

WiTcast 125 – คำสาปพุงโรห์ / ดร.เอิร์ธเล่าอารยธรรมโบราณ / สาธิตเขียนอักษรคูนิฟอร์ม + การทำมัมมี่   ข่าวค้นพบแหล่งทำมัมมี่พร้อมโหลใส่น้ำมันหอมระเหยและเครื่องชโลมต่างๆ – 1,2   บรรยากาศการจัดรายการ     ก่อนน้องน่องไก่จะผ่านขั้นตอนการทาน้ำมันและพันผ้า ดร.เอิร์ธได้ใช่น้องไว้ใน “เนทรอน” เป็นเวลา 40 วัน เพื่อทำให้แห้งและหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การไปรับประทานมื้อดึกหลังจัดรายการเสร็จ