WiTcast 125 – คำสาปพุงโรห์ / ดร.เอิร์ธเล่าอารยธรรมโบราณ / สาธิตเขียนอักษรคูนิฟอร์ม + การทำมัมมี่

แชร์เรื่องนี้ต่อ

WiTcast 125 – คำสาปพุงโรห์ / ดร.เอิร์ธเล่าอารยธรรมโบราณ / สาธิตเขียนอักษรคูนิฟอร์ม + การทำมัมมี่

 

ข่าวค้นพบแหล่งทำมัมมี่พร้อมโหลใส่น้ำมันหอมระเหยและเครื่องชโลมต่างๆ – 1,2

 

บรรยากาศการจัดรายการ

 

 

ก่อนน้องน่องไก่จะผ่านขั้นตอนการทาน้ำมันและพันผ้า ดร.เอิร์ธได้ใช่น้องไว้ใน “เนทรอน” เป็นเวลา 40 วัน เพื่อทำให้แห้งและหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

การไปรับประทานมื้อดึกหลังจัดรายการเสร็จ