WiT Drive 19 – คุณท็อปไปเจอประเทศไทยสาขา 2 ที่ยุโรป

ขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณกานต์นะครับ https://www.facebook.com/teerapatPim ขอบคุณคุณท็อปที่มาเป็นแขกรับเชิญ https://www.facebook.com/Toppenstein ส่วนเพลงประกอบก็ขอบคุณภูมิจิตเช่นเคยครับ ชีพจร | ภูมิจิต https://www.youtube.com/watch?v=JOGBYFszAYE