WiT Drive 19 – คุณท็อปไปเจอประเทศไทยสาขา 2 ที่ยุโรป

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณกานต์นะครับ
https://www.facebook.com/teerapatPim

ขอบคุณคุณท็อปที่มาเป็นแขกรับเชิญ
https://www.facebook.com/Toppenstein

ส่วนเพลงประกอบก็ขอบคุณภูมิจิตเช่นเคยครับ

ชีพจร | ภูมิจิต
https://www.youtube.com/watch?v=JOGBYFszAYE