WiTcast 122 – อ.วินเล่า “กุ้งเดินขบวน” กับ “ปลาแหกปาก” / Artemis I / ชิมแพนซีเป็นเพื่อนกับกอริลล่า / WiT Quizzz

แขกรับเชิญตอนนี้คือ อ.วิน (ติดตามได้ทาง @win_biologist, winbiologist.wixsite.com/winbiologist) TIME STAMPS 0:00 ทักทาย แนะนำอ.วิน 10:10 เข้าข่าว Artemis I 29:20 อ.วินเล่าประสบการณ์สุดวิบากในการทำวิจัย “กุ้งเดินขบวน” 1:40:57 ต่อ WiTnews เรื่อง COP27 / ตลาดค้างาแมมมอธ 1:49:32 ชิมแพนซีเป็นเพื่อนกับกอริลล่า 2:04:30 อ.เล่าเรื่อง “ปลาแหกปาก” sarcastic fringehead 2:56:45 WiT Quizzz กุ้งเดินขบวน – 1,2,3 ปลา sarcastic frindgehead –1,2 ข่าวโครงการ Artemis I ส่งยานไปดวงจันทร์ –1,2,3 ข่าวน้ำแข็งละลาย งาแมมมอธโผล่ ส่งผลต่อตลาดค้างาช้าง – 1     ข่าวชิมแพนซีเป็นเพื่อนกับกอริลล่า –1,2,3 […]