WiTcast Special : โขนแคสต์ – ไขข้อเข้าใจผิดเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม UNESCO กับอาบัน และ อ.อนุชา ทีรคานนท์

โขน เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน “ตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” (the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ที่จัดทำโดย UNESCO (ดูลิสต์เต็มๆ ได้ที่ https://ich.unesco.org/en/lists) ข่าวไทยมักนำเสนอเรื่องนี้แบบเน้นมุมมองความเชิดหน้าชูตาของประเทศชาติ แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายประเด็นที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ ซึ่งพ็อดแคสต์ตอนนี้จะพาท่านไปไขกระจ่างกัน โดยการพูดคุยกับคุณ อาบัน สามัญชน และ อาจารย์ทอม ดร.อนุชา ทีรคานนท์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรักษาการผอ.สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์) ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำเอกสารยื่นเสนอไขนไทยต่อ UNESCO       บรรยากาศการไปสัมภาษณ์ ปิดท้ายการสัมภาษณ์ด้วยการกินถั่วเบอร์นาร์ดในตำนาน   ภาพตัวอย่างรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ มวยปล้ำเกาหลี ที่จดทะเบียนร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ   การขี่ม้าจับกุ้งที่เบลเยี่ยม   ละครโขนวัด Svay Andet (น่าจะอ่านว่าสเวอันได) ที่กัมพูชา   ภาพปกเอามาจากเพจ โขนยักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เจอ กันเร็วๆๆ นี้นะครับ ท่านผู้ชมทุกท่าน […]