WiTcast Special : โขนแคสต์ – ไขข้อเข้าใจผิดเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม UNESCO กับอาบัน และ อ.อนุชา ทีรคานนท์

แชร์เรื่องนี้ต่อ

โขน เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน “ตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” (the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ที่จัดทำโดย UNESCO (ดูลิสต์เต็มๆ ได้ที่ https://ich.unesco.org/en/lists)

ข่าวไทยมักนำเสนอเรื่องนี้แบบเน้นมุมมองความเชิดหน้าชูตาของประเทศชาติ แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายประเด็นที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ ซึ่งพ็อดแคสต์ตอนนี้จะพาท่านไปไขกระจ่างกัน โดยการพูดคุยกับคุณ อาบัน สามัญชน และ อาจารย์ทอม ดร.อนุชา ทีรคานนท์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรักษาการผอ.สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์) ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำเอกสารยื่นเสนอไขนไทยต่อ UNESCO

   

 

บรรยากาศการไปสัมภาษณ์

ปิดท้ายการสัมภาษณ์ด้วยการกินถั่วเบอร์นาร์ดในตำนาน

 

ภาพตัวอย่างรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ

มวยปล้ำเกาหลี ที่จดทะเบียนร่วมกันระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ

 

การขี่ม้าจับกุ้งที่เบลเยี่ยม

 

ละครโขนวัด Svay Andet (น่าจะอ่านว่าสเวอันได) ที่กัมพูชา

 

ภาพปกเอามาจากเพจ โขนยักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์