WiTThai – s01e06 “โอ้!-แอลอีดี (OLED) เทคโนโลยีอนาคต” กับอ.วินิช พรมอารักษ์ แห่งสถาบัน VISTEC

WiTThai ตอนนี้เดินทางไปสัมภาษณ์ ศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ ที่สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 หัวข้อสนทนาเริ่มจากปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติสารอินทรีย์ การนำไฟฟ้า และการเปล่งแสง จากนั้นจึงอธิบายการนำมาประยุกต์ใช้เป็นจอแสดงภาพ แถบให้แสงสว่าง รวมถึงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีข้อดีเหนือเทคโนโลยีเก่าในแง่ความยืดหยุ่น ความใส และประสิทธิภาพอีกหลายด้าน จุดเด่นของตอนนี้อยู่ที่การได้ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันทั้งในบ้านเรือนและอุปกรณ์สื่อสารพกพา ทำให้ได้รับทราบว่าคนไทยก็มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นกัน ตลอดจนได้มองคาดการณ์โลกอนาคตที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า นอกจากนี้อาจารย์วินิชยังได้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทำวิจัย จนถึงการได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน VISTEC และวิสัยทัศน์ในการฝึกฝนนักวิจัยรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต งานวิจัยที่กล่าวถึงในตอนนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในงานวิจัยเด่นของสกว. ปี2558 Timestamp 0:00 – intro 8:14 – เริ่มสัมภาษณ์ อ.เล่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจอแสดงภาพจากหลอด Cathode มาจนถึง OLED (Organic LED) 17:06 – ปูพื้นเรื่องนิยามของสารอินทรีย์ 20:44 – การค้นพบสารย์อินทรีย์ที่มีสมบัตินำไฟฟ้าได้ ทั้งยังเปล่งแสงออกมาเมื่อได้รับพลังงาน 24:05 – ข้อดีของ Organic ยืดหยุ่น และเตรียมจากสารละลายได้ ขึ้นรูปสะดวก […]