WiTcast 105 – คุยสมองกับหมอกิ๊ก / Oliver Sacks และหนังสือ “ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก” โลกพิศวงของโรคสมอง

หนังสือ The Man Who Mistook His Wife for a Hat เวอร์ชั่นแปลไทย “ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก” สั่งซื้อได้ทาง INBOX เพจ WiTcast รูปคุณ Oliver Sacks จากยุคต่างๆ จากสารคดี His Own Life