WiTcast 95 – คุยสมองกับหมอกิ๊ก

  บรรยากาศระหว่างจัดรายการ   คุณรามาจันดรัน V.S. Ramachandran ไอดอลนักวิทยาศาสตร์สมอง   แผนที่ร่างกายในสมอง