WiTdaily 010 – นิทราเวช / คุณแจ็คเล่าปสก.ค้างคืนตรวจโรคนอนกรน

เริ่มตอน คุณแจ็คเล่าเรื่องน้องพอใจ (ลูกสาว) ป่วยต้องไปนอนรพ.ก่อน จากนั้นเข้าเรื่องประสบการณ์ไปตรวจนอนกรนที่นิทราเวช ประมาณนาทีที่ 7:00