WiTcast 111.1 – จิบชาชงข่าว / ไฮไลท์ WiTcast 2021 / สถิติวัคซีน mRNA / Local Bubble / Xenotransplantation ผ่าตัดเปลี่ยนใจหมูสู่ใจคน

ตอนนี้จัดกับอาบันสองคนคร้าบ Time Stamps 0:00 เพลงเปิด / ทักทาย / ประกาศข่าวดี / สรุปสถิติ WiTcast ปีที่ผ่านมา 15:33 จัดอันดับ TOP 3 ตอนพีคแห่งปี 23:50 อัพเดตข้อมูลสถิติวัคซีน mRNA กับโควิด 39:35  ข่าวอวกาศ เราอาศัยอยู่ใน local bubble 1:00:40 ข่าวการแพทย์ ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหมูให้คนสำเร็จครั้งแรก   วิดิโอไลฟ์สด สถิติโควิด จาก CDC / อัตตราการติดเชื้อ การตาย และการเข้ารพ. เทียบระหว่างคนที่ได้วัคซีน(+บูสเตอร์) กับคนที่ยังไม่ได้ –1,2     ข่าว Local Bubble ระบบสุริยะเราอยู่ในฟองท้องถิ่น –1,2   Xenotransplantation ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหมูให้มนุษย์สำเร็จครั้งแรก –1,2,3,4,5,6   ผู้ป่วยที่ได้รับหัวใจคือคุณ […]