WiT Drive 16 – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วย “ความซึมเศร้ามีประโยชน์อะไร?”

แชร์เรื่องนี้ต่อ

อาการซึมเศร้า บางทีอาจจะเป็นกลไกของร่างกายที่มีประโยชน์บางอย่างแฝงอยู่
มาฟังอาบันเล่าถึงบทความหนึ่งที่ไปอ่านเจอมาใน Psychology Today
ชื่อ

We’ve Got Depression All Wrong. It’s Trying to Save Us.