WiTcast 119.1 – มาจิบชาชมภาพจากกล้อง James Webb กันเถอะ

แชร์เรื่องนี้ต่อ

WiTcast ตอนนี้ ชวนมาจิบชาชมภาพเซ็ตแรกจากกล้อง James Webb กันแบบเลทแต่ลึก

https://webbtelescope.org/news/first-images/gallery

ภาพ Deep Field ภาพแรกจากกล้อง James Webb

กาแล็กซีเยอะราวกับรังแคพระเจ้า

เริ่มเล่าตอนนาทีที่ 6:00

หนึ่งในกาแล็กซีที่แดงที่สุด ไกลที่สุด และเก่าแก่ที่สุด

ภาพ Planetary Nebula ชื่อ Southern Ring Nebula

ลมหายใจห้วงสุดท้ายของดวงดาวตรงกลางที่กำลังตาย

เริ่มเล่านาทีที่ 43:10

 

วงจรชีวิตของดวงดาวที่มีตายได้สองแบบ

เทียบรายละเอียดภาพจากกล้อง Hubble vs James Webb

กล้อง James Webb ตรวจเจอไอน้ำในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ WASP-96 b

เล่าตอน 1:08:30