WiTcast 123 – เล่าข่าววิทย์แบบ Back to Basic

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ข่าวเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจหนูแล้วส่งผลต่อพฤติกรรมยังไง –1,2,3

สกู๊ปเรื่อง compassion fatique ในหมู่คนทำงานกับสัตว์ทดลอง –1,2

ข่าว ozone hole กับไฟป่า –1

ข่าวหมาเชอร์โนบิล –1,2

ข่าวโคเคนฮิปโป –1

ข่าว Smart toilet –1,2

ข่าวโครงการสำรวจ Uranus –1

ข่าวน้ำเสียบำบัดแล้วสะอาดกว่าน้ำจากธรรมชาติ –1

ข่าวฟอสซิลเพนกวินยักษ์ –1

ข่าวโบราณคดีชาวนายุคแรกกับการฆ่ากันแบบรุนแรง –1

ข่าวหนูเขากวาง –1

ข่าวความเชื่อมโยงระหว่าง procrastination (การผัดวันประกันพรุ่ง) กับสุขภาพ –1,2

ข่าวความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาการนอน กับความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ –1,2

ข่าวการทดลองเปรียบเทียบทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ดีกว่า 5 วัน –1,2