WiTcast 132.2 – อิกโนเบล vs โนเบล 2023 Ft. แก๊งค์ A.N.U.S. (ครึ่งหลัง)

แชร์เรื่องนี้ต่อ

 

Time Stamps สำหรับ Podcast

0:00 รางวัลอิกโนเบล สาขาวรรณกรรม: งานวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ ‘จาเมส์ วู’ (Jamais Vu)’ การพูดซ้ำเขียนซ้ำจนคำนั้นไร้ความหมาย –1

9:47 รางวัลอิกโนเบล สาขาจิตวิทยา: งานวิจัยที่ทดลองว่า ถ้าเราแหงนหน้ามองอะไรสักอย่างกลางถนน จะมีกี่คนที่ทำตาม –1

23:34 รางวัลอิกโนเบล: สาขาศึกษาศาสตร์ อาจารย์ที่น่าเบื่อส่งผลให้นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน –1,2

30:30 รางวัลโนเบล สาขาสรีระวิทยา หรือการแพทย์: การพัฒนาวัคซีน mRNA ที่ช่วยต้านโควิดระบาด –1

40:33 รางวัลอิกโนเบล สาขาการแพทย์: การนับขนจมูกศพเพื่อตอบว่ารูจมูกสองข้างของมนุษย์มีจำนวนขนเท่ากันหรือไม่ –1

1:03:33 รางวัลอิกโนเบล สาขาการสื่อสาร: การศึกษาสมองของผู้เชี่ยวชาญการพูดกลับหลัง –1

1:20:13 รางวัลอิกโนเบล สาขาโภชนาการ: ตะเกียบไฟฟ้าเพิ่มความเค็ม 1

1:35:44 รางวัลโนเบลสาขาเคมี: ควอนตั้มดอท –1