WiTcast 134 – แขกรับเชิญคุณไวรัสไก่ / นิทานพืชมงคล / Ape News / WiT Quizzz

แชร์เรื่องนี้ต่อ

Ape News

ข่าวโบโนโบ้ก้าวร้าวกว่าชิมแปนซี –1,2,3

ข่าวอุรังใช้ยาทาแผล –1,2

ข่าวชิมแปนซีกินขี้ค้างคาว –1

ข่าว AlphaFold 3 –1

ข่าว AI ช่วยค้นพบยาปฏิชีวนะ –1,2

 

 

WiT Quizzz

ข้อไหนหลอก

  1. ตุ่นปากเป็ด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ประหลาดที่สุด นอกจากไม่มีหัวนมแล้ว นักวิทย์ยังเพิ่งค้นพบว่ามันสามารถให้นมทางตูดได้ด้วย
  2. งานวิจัยล่าสุดชี้ ความสำเร็จในการลดมลพิษทางอากาศของจีน ส่งผลให้โลกร้อนหนักขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
  3. ออสเตรเลียทำโครงการอนุรักษ์เหี้ยท้องถิ่นด้วยการปล่อยไข่คางคกพิษ 200,000 ฟอง

เฉลย

ข้อ 2 จริง

https://www.science.org/content/article/deadly-pacific-blobs-tied-emission-cuts-china

https://www.science.org/content/article/clearer-skies-may-be-accelerating-global-warming

ข้อ 3 จริง

https://www.science.org/content/article/young-toads-are-teaching-australian-lizards-to-avoid-deadly-snacks

ข้อ 1 หลอก

เรื่องจริงคือ เขียดงูให้นมลูกทางตูด พฤติกรรมที่เพิ่งค้นพบ

https://www.science.org/content/article/watch-snakelike-creature-feed-milk-its-young