WiTcast 77.1 – ซอมบี้ปรัชญา vs ซอมบี้ชีวะ

แชร์เรื่องนี้ต่อ

พิธีกรหลัก: แทนไท ประเสริฐกุล (นักชีวะ)

แขกรับเชิญ: คุณท็อป กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ (นักปรัชญา)

และคุณโตโต้: คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ (นักฟิสิกส์)

บรรยากาศการจัดรายการ

คุณท็อปหิ้วระนาดใส่กระเป๋ามาด้วย

 

 

ซอมบี้ในวิชาปรัชญา (Philosophical Zombie)

ศัพท์และชื่อคนที่พูดถึงในช่วงนี้

consciousness

what it’s like to be a bat โดย Thomas Nagel

 

Qualia

Materialism vs Dualism

Descartes

Leibniz – calculus

Thought Experiment ห้องแมรี่

 

 

 

ซอมบี้ชีวะ 

ทั้งสามเรื่องผมเอามาจากหนังสือ Plight of the Living Dead โดยคุณ Matt Simon นะครับ

#1 เรื่องต่อหรือแตนเบียน Emerald Wasp กับซอมบี้แมลงสาบ –1,2

 

#2 ซอมบี้เต่าทอง – 1,2,3

 

#3 ซอมบี้ปู กับเพรียงปรสิต –1,2,3,4,5