WiTcast 123 – เล่าข่าววิทย์แบบ Back to Basic

ข่าวเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจหนูแล้วส่งผลต่อพฤติกรรมยังไง –1,2,3 สกู๊ปเรื่อง compassion fatique ในหมู่คนทำงานกับสัตว์ทดลอง –1,2 ข่าว ozone hole กับไฟป่า –1 ข่าวหมาเชอร์โนบิล –1,2 ข่าวโคเคนฮิปโป –1 ข่าว Smart toilet –1,2 ข่าวโครงการสำรวจ Uranus –1 ข่าวน้ำเสียบำบัดแล้วสะอาดกว่าน้ำจากธรรมชาติ –1 ข่าวฟอสซิลเพนกวินยักษ์ –1 ข่าวโบราณคดีชาวนายุคแรกกับการฆ่ากันแบบรุนแรง –1 ข่าวหนูเขากวาง –1 ข่าวความเชื่อมโยงระหว่าง procrastination (การผัดวันประกันพรุ่ง) กับสุขภาพ –1,2 ข่าวความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาการนอน กับความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ –1,2 ข่าวการทดลองเปรียบเทียบทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ดีกว่า 5 วัน –1,2

WiTcast 111.1 – จิบชาชงข่าว / ไฮไลท์ WiTcast 2021 / สถิติวัคซีน mRNA / Local Bubble / Xenotransplantation ผ่าตัดเปลี่ยนใจหมูสู่ใจคน

ตอนนี้จัดกับอาบันสองคนคร้าบ Time Stamps 0:00 เพลงเปิด / ทักทาย / ประกาศข่าวดี / สรุปสถิติ WiTcast ปีที่ผ่านมา 15:33 จัดอันดับ TOP 3 ตอนพีคแห่งปี 23:50 อัพเดตข้อมูลสถิติวัคซีน mRNA กับโควิด 39:35  ข่าวอวกาศ เราอาศัยอยู่ใน local bubble 1:00:40 ข่าวการแพทย์ ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหมูให้คนสำเร็จครั้งแรก   วิดิโอไลฟ์สด สถิติโควิด จาก CDC / อัตตราการติดเชื้อ การตาย และการเข้ารพ. เทียบระหว่างคนที่ได้วัคซีน(+บูสเตอร์) กับคนที่ยังไม่ได้ –1,2     ข่าว Local Bubble ระบบสุริยะเราอยู่ในฟองท้องถิ่น –1,2   Xenotransplantation ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหมูให้มนุษย์สำเร็จครั้งแรก –1,2,3,4,5,6   ผู้ป่วยที่ได้รับหัวใจคือคุณ […]