WiTcast 114 – A Brief History of Sex and Love / เปิดตัวแก๊ง 4 หนุ่มอย่างไม่เป็นทางการ

EP นี้เปิดตัวไม่เป็นทางการแก๊ง 4 หนุ่ม พี่เอ้ว – ชัชพล เกียรติขจรธาดา พี่ชิ้น – นําชัย ชีววิวรรธน์ พี่หนุ่ม – โตมร ศุขปรีชา และข้าพเจ้า – แทนไท ประเสริฐกุล มาช่วยกันเล่ากันคุยในหัวข้อ “A Brief History of Sex and Love” ทำไมโลกนี้ต้องมีเพศ? แล้วทำไมถึงต้องมี 2 เพศ(หลัก)? แล้วทำไมเพศผู้กับเพศเมียถึงต่างกัน?   วิดิโอไลฟ์สด   TIME STAMPS สำหรับ podcast 0:00 แนะนำตัว 12:00 เข้าเรื่อง ทำไมถึงมี sex? 29:03 ทำไมต้องมีสองเพศ? 40:00 แรงขับดันให้ทำอะไรอันตรายเพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม 46:08 ทำไมระหว่างมีเซ็กส์ต้องร้อง 54:49 parental investment […]