WiTcast 96 – จิบชาชงข่าว / ใช้สมองพิมพ์แช็ท / gravity battery / เรือชนวาฬ / หายใจทางตูด

ช่วงแรกทักทาย เข้าข่าวแรกเรื่องสมองประมาณนาทีที่ 23:40 ข่าว gravity battery  44:45 อาบันเกริ่นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความตายที่จะมาเล่า 1:27:10 ข่าวเรือชนวาฬ 1:33:10 ข่าวช่วยหายใจทางตูด 2:00:05 วิดิโอ Live ข่าวเทคโนโลยี Brain Machine Interface ช่วยคนเป็นอัมพาตพิมพ์แช็ทผ่านสมองได้ด้วยความเร็ว 90 ตัวอักษรต่อนาที –1,2,3 ข่าวความก้าวหน้าด้าน gravity battery แบตพลังแรงโน้มถ่วง –1,2 จับตามองผลงาน Gravitricity กับ Energy Vault     ข่าว วาฬตายเพราะถูกเรือสินค้าชน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คิด –1   ข่าวหมอคิดหาวิธีช่วยหายใจทางตูดในภาวะฉุกเฉิน เริ่มจากทดลองในน้องหนูกับน้องหมู –1,2