WiTdrive 06 – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วยต่อมไทรอยด์ และบทเรียนจากการไม่สบาย

ตอนนี้อาบันเปิดใจเล่าเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตน #WiTcast พิเศษ #WiTdrive 06 บทสนทนาระหว่างขับรถ ว่าด้วยต่อมไทรอยด์ และข้อคิดจากการไม่สบาย http://witcastthailand.com/witdrive-06/ Posted by WiTcast on Friday, 27 January 2017 ลิงค์ไปโพสต์เฟซบุคประจำตอน มาคอมเม้นย้อนหลังกันได้นะ