WiTdrive 06 – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วยต่อมไทรอยด์ และบทเรียนจากการไม่สบาย

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ตอนนี้อาบันเปิดใจเล่าเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตน

ลิงค์ไปโพสต์เฟซบุคประจำตอน มาคอมเม้นย้อนหลังกันได้นะ