WiTcast 134 – แขกรับเชิญคุณไวรัสไก่ / นิทานพืชมงคล / Ape News / WiT Quizzz

Ape News ข่าวโบโนโบ้ก้าวร้าวกว่าชิมแปนซี –1,2,3 ข่าวอุรังใช้ยาทาแผล –1,2 ข่าวชิมแปนซีกินขี้ค้างคาว –1 ข่าว AlphaFold 3 –1 ข่าว AI ช่วยค้นพบยาปฏิชีวนะ –1,2     WiT Quizzz ข้อไหนหลอก ตุ่นปากเป็ด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ประหลาดที่สุด นอกจากไม่มีหัวนมแล้ว นักวิทย์ยังเพิ่งค้นพบว่ามันสามารถให้นมทางตูดได้ด้วย งานวิจัยล่าสุดชี้ ความสำเร็จในการลดมลพิษทางอากาศของจีน ส่งผลให้โลกร้อนหนักขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ออสเตรเลียทำโครงการอนุรักษ์เหี้ยท้องถิ่นด้วยการปล่อยไข่คางคกพิษ 200,000 ฟอง เฉลย ข้อ 2 จริง https://www.science.org/content/article/deadly-pacific-blobs-tied-emission-cuts-china https://www.science.org/content/article/clearer-skies-may-be-accelerating-global-warming ข้อ 3 จริง https://www.science.org/content/article/young-toads-are-teaching-australian-lizards-to-avoid-deadly-snacks ข้อ 1 หลอก เรื่องจริงคือ เขียดงูให้นมลูกทางตูด พฤติกรรมที่เพิ่งค้นพบ https://www.science.org/content/article/watch-snakelike-creature-feed-milk-its-young

WiTcast 122 – อ.วินเล่า “กุ้งเดินขบวน” กับ “ปลาแหกปาก” / Artemis I / ชิมแพนซีเป็นเพื่อนกับกอริลล่า / WiT Quizzz

แขกรับเชิญตอนนี้คือ อ.วิน (ติดตามได้ทาง @win_biologist, winbiologist.wixsite.com/winbiologist) TIME STAMPS 0:00 ทักทาย แนะนำอ.วิน 10:10 เข้าข่าว Artemis I 29:20 อ.วินเล่าประสบการณ์สุดวิบากในการทำวิจัย “กุ้งเดินขบวน” 1:40:57 ต่อ WiTnews เรื่อง COP27 / ตลาดค้างาแมมมอธ 1:49:32 ชิมแพนซีเป็นเพื่อนกับกอริลล่า 2:04:30 อ.เล่าเรื่อง “ปลาแหกปาก” sarcastic fringehead 2:56:45 WiT Quizzz กุ้งเดินขบวน – 1,2,3 ปลา sarcastic frindgehead –1,2 ข่าวโครงการ Artemis I ส่งยานไปดวงจันทร์ –1,2,3 ข่าวน้ำแข็งละลาย งาแมมมอธโผล่ ส่งผลต่อตลาดค้างาช้าง – 1     ข่าวชิมแพนซีเป็นเพื่อนกับกอริลล่า –1,2,3 […]

WiT News – คุยข่าววิทย์ ชิมแพนซีใช้แมลงเป็นยาทาแผลให้เพื่อน guest กฤษณ์ & ปอล แก๊งคนดูลิง

คลิปยูทูบ In this clip, filmed by @alessandra_masc, you see the adult #chimpanzee #female Suzee, catching and applying an #insect to the open #wound on the foot of her adolescent #son, Sia. pic.twitter.com/JTLryXw0ac — Ozougachimps (@ozougachimps) February 7, 2022   WiT News – ชิมแพนซีใช้แมลงทาแผลให้เพื่อน Guest : แก๊งคนดูลิง – คุณปอล นักวิจัยลิงในห้องแล็บ, คุณกฤษณ์ นักวิจัยลิงภาคสนาม   ที่มาข่าว https://www.nytimes.com/2022/02/07/science/chimpanzees-insects-medicine-wounds.html https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-the-tuesday-edition-1.6343883/chimpanzees-may-use-insects-as-medicine-to-treat-wounds-study-finds-1.6345195 […]