WiTcast ep 53.2 – ด้านมืด ด้านสว่าง และความพอดีของเทคโนโลยี / คุยกับแก๊งค์อิไท่ (iThai) ต่อ

  TIME STAMP 0:00 Blockchain คืออะไร 11:20 Deep web, dark web คืออะไร 17:55 อนาคตและจริยธรรมของ Self-driving car 26:47 เทคนิกการโฆษณาของ Google และ Facebook 36:08 ข้อเสียโลกโซเชียลที่แข่งกันแย่งความสนใจเรา (Attention economy) / สังคมจะปรับตัวเองได้หรือไม่ ทุกอย่างจะโอเค หรือว่ายังมีบางมุมน่าเป็นห่วง 52:11 Long form content อย่าง podcast จะอยู่รอดได้หรือไม่ / Facebook Live 58:10 ข้อมูลพฤติกรรมคนสมัยนี้มีเยอะมาก / สถิติงบ digital marketing ในไทย 1:00:35 ข้อจำกัดของกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural selection) / ทิ้งคำถามปลายเปิด 1:15:32 Ai จะมาแย่งงานคนหรือไม่ 1:31:02 […]

WiTcast – episode 17.2 มะเร็งกับวิวัฒนาการ / แขกรับเชิญ – พี่เอ้ว ชัชพล

SHOW NOTE คุยเรื่องต้นกำเนิด “มะเร็ง” กับหมอเอ้ว ชัชพล เกียรติขจรธาดา รายละเอียดรูปเซลมะเร็งข้างบน – 1,2,3 หนังสือของพี่เอ้วมี 2 เล่มชื่อ “เรื่องเล่าจากร่างกาย” และ “เหตุผลของธรรมชาติ” หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป บรรยากาศห้องอัด – เซลมะเร็งในร่างกายค่อยๆ วิวัฒนาการผ่านกระบวนการคัดเลือก เปรียบได้กับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตระดับใหญ่ – 1,2,3,4,5,6,7,8  ถ้าอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติและที่มาของมะเร็ง เล่มนี้น่าสนใจครับ “The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer“ – เรื่อง trade off   เรื่องวิถีชีวิตปัจจุบันที่เปลี่ยนเร็วจนร่างกายวิวัฒนาการตามไม่ทัน จึงเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ – การใช้มุมมองของวิวัฒนาการวิเคราะห์ที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เรียกว่าศาสตร์แขนง Darwinian medicine หรือ Evolutionary medicine –1,2,3,4,5   / / / รวมพวกปรสิตทั้งหลายที่พูดถึง – Toxoplasma gondii ทำให้หนูไม่กลัวแมว […]