WiTcast 97.2 – แผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ (Moonquake) / WiT News / WiT Quiz

แชร์เรื่องนี้ต่อ

 

WiT News

มือกลที่ส่งสัมผัสเข้าสมองได้ –1,2,3,4

 

การเลี้ยงลูกแบบ Kangaroo Mother Care ตั้งแต่แรกเกิด เพิ่มอัตรารอด 25% ในเด็กคลอดก่อนกำหนด –1

 

ข่าวประมาณอายุขัยสูงสุดของมนุษย์อยู่ที่ 150 ปี –1,2

ข่าวศึกษาการทำงานของงวงช้าง –1

 

 

WiT Quiz

 

เฉลย – ข้อ 1 หลอก ความจริงเป็นเชื้อราเลียนแบบดอกไม้ –1,2,3

ตัวอย่างว่าดอกไม้เลียนแบบเห็ด/เชื้อรา จริงๆ ก็มี แค่ไม่ใช่ต้นที่มาทาย

 

เฉลย ข้อสองจริง – ดอก Ceropegia sandersonii ใช้กลิ่นความกลัวของผึ้งล่อแมลงหวี่ให้มาผสมเกสร –1,2,3

ดูวิดิโอพฤติกรรมแมลงหวี่ตอมผึ้งที่กำลังโดนแมงมุมโจมตีได้ที่ลิงค์นี้ –1

ceropegia อีกชนิดนึงที่ปลูกที่บ้านผมเอง

ข้อสามจริง – ไม้ตระกูลเดฟหลายๆ ชนิดสร้างใบพิเศษไว้ให้มดทำรัง-1,2