WiTcast 97.2 – แผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ (Moonquake) / WiT News / WiT Quiz

  WiT News มือกลที่ส่งสัมผัสเข้าสมองได้ –1,2,3,4   การเลี้ยงลูกแบบ Kangaroo Mother Care ตั้งแต่แรกเกิด เพิ่มอัตรารอด 25% ในเด็กคลอดก่อนกำหนด –1   ข่าวประมาณอายุขัยสูงสุดของมนุษย์อยู่ที่ 150 ปี –1,2 ข่าวศึกษาการทำงานของงวงช้าง –1     WiT Quiz   เฉลย – ข้อ 1 หลอก ความจริงเป็นเชื้อราเลียนแบบดอกไม้ –1,2,3 ตัวอย่างว่าดอกไม้เลียนแบบเห็ด/เชื้อรา จริงๆ ก็มี แค่ไม่ใช่ต้นที่มาทาย   เฉลย ข้อสองจริง – ดอก Ceropegia sandersonii ใช้กลิ่นความกลัวของผึ้งล่อแมลงหวี่ให้มาผสมเกสร –1,2,3 ดูวิดิโอพฤติกรรมแมลงหวี่ตอมผึ้งที่กำลังโดนแมงมุมโจมตีได้ที่ลิงค์นี้ –1 ceropegia อีกชนิดนึงที่ปลูกที่บ้านผมเอง ข้อสามจริง – ไม้ตระกูลเดฟหลายๆ ชนิดสร้างใบพิเศษไว้ให้มดทำรัง-1,2

WiTcast 62.1 – พืชมงคลสเปเชี่ยล!!! กามพฤกษ์ กลกามวิตถารในโลกของพืช

SHOW NOTE เริ่มตอน ครึ่งชั่วโมงแรก ทักทาย+อัพเดทเรื่องราวชีวิตป๋องแป๋ง อาบัน และแทนไท เข้าเรื่องกามพฤกษ์ TOP 5 – ดอกไม้กามวิตถาร (เริ่มประมาณนาที 40:00) No. 1 – ดอกเนื้อ ดอกเน่า ดอกศพ ดอกขี้ ทั้งหลาย Aristolochia gigantea   Aristolochia grandiflora Amorphophallus titanum ดอกบุกแบบอื่นๆ / บุกคางคก      อุตพิด   Rafflesia  Stapelia   No.2 – มะเดื่อกับตัวต่อ (Figs & Fig wasps) ผลมะเดื่อสุก ดอกอยู่ข้างในโครงสร้างที่ชื่อ Syconium มีแค่รูเล็กๆ ให้มุดเข้าไปได้เรียก Ostiole ต่อตัวเมีย ขนาดเล็กเท่ารูเข็ม มุดเข้าไป […]

WiTcast – episode 31.1 พืชมงคลสเปเชี่ยล!!

SHOW NOTE พืชมงคล Special / 3 เหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพืช / WiT Game เฉลย A E I O U + ปริศนาฝาหม้อ 0:00:00-00:06:50 เพลงเปิด กล่าวทักทาย เกริ่นนำวันพืชมงคล แนะนำผู้ร่วมจัดรายการ 0:06:51-0:14:36 เทปสัมภาษณ์คุณลุงสมชาย และคุณป้าโคนัน เกษตรโคนม ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง 0:14:37-0:15:33 ผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาในปี2558 0:15:34-0:18:16 ความสำคัญของวันพืชมงคล เกริ่นนำ Witcast พืชมงคล Special!! 0:18:17 – 0:26:33 วิวัฒนาการครั้งสำคัญของพืชครั้งที่ 1 /คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) / จากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) สู่คลอโรพลาสต์ 0:26:34-0:30:26 อธิบายเปรียบเทียบไมโตรคอนเดรียของคนกับคลอโรพลาสต์ของพืช/การแยกสายระหว่างพืชและสัตว์ 0:30:27-0:31:55 สรุปวิวัฒนาการของพืชครั้งที่ 1 […]